Bezpečnost a místo 

JAK ZVOLIT VHODNÉ MÍSTO

BEZPEČNOST

Aby byl zážitek z chůze po žhavém uhlí byl co nejpříjemnější, hraje zde také roli místo které zvolíme. Terén by měl být příjemný bosým chodidlům.

IDEÁLNÍ TERÉN - TRAVNATÁ PLOCHA
Ideálním místem je rovný prostor s čerstvě posečenou trávou. Jednak se po trávě bosky příjemně chodí a navíc tráva chladí. Než účastníci přeběhnou žhavé uhlí, budou jejich chodidla zrelaxovaná a zchlazená a po žhavém uhlí se pak jde lépe. Poté, co lidé přeběhnou žhavé uhlí si opět zchladí a zrelaxují chodidla o měkký posečený trávník. 

CO KDYŽ NENÍ TRAVNATÁ PLOCHA, ALE BETONOVÁ? 

Občas se setkáváme se situací, kdy není možné použít travnatou plochu. Zpravidla to bývá v areálech hotelů, nebo na veřejných prostranstvích, kde provozovatelé nechtějí poničit veřejnou zeleň. 
V takovém případě lze připravit žhavý chodník i na betonovém povrchu či dlažbě. Ovšem na dlažbu prvně nasypeme hlínu a teprve na ni pak žhavé uhlíky.
Spálit dřevo je pak nutné v ohništi. Pokud bychom spalovali dřevo na betonu, ten žárem může prasknout a vystřelit do vzduchu a někoho zranit. 

NÁROKY NA MÍSTO A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud nás objednáte, potřebujeme, aby jste zajistili tento prostor: 

 • Ohniště cca  1 m2. Může jít o prostor na holé zemi, či v trávě. Lze využít i používané ohniště, avšak čisté, zbavené, kamínků, střepů, hřebíků, zátek od piva. A nebo přenosné kovové ohniště.
 • 0,5 m x 3 m - plocha nasypání žhavých uhlíků. Jsme šetrní k životnímu prostředí a máme snahu vypálit co nejmenší prostor. 
 • Přístup k vodě. Vodu použijeme hlavně na uhašení ohniště po skončení akce. Zároveň ji máme připravenou pro případ, že by bylo nutné něco uhasit. Vodu potřebujeme mít dostupnou ideálně do 30 m od místa konání akce.
 • Elektřina. Obejdeme se sice i bez ní, ale s ní to bude bezstarostnější pro naše aparatury. 
 • Likvidace. Zbytky uhlíků a ohniště zpravidla necháváme na místě konání akce, ale pokud potřebujete, shrábneme je a vysypeme na místo, které určíte. Sami nic nikam neodvážíme.   


FIREWALKING je práce s ohněm. Oheň je živel  a podle toho se tak chová. Někdy má svoji vlastní hlavu. A aby zůstal dobrým sluhou a nikoliv zlým pánem, je potřeba maximálně eliminovat rizika. 

ODĚV ÚČASTNÍKŮ

 • Ideálně rifle, šortky, pokud sukně tak krátké.
 • Určitě ne silonový oděv, vlněný, nebo cokoliv, co snadno a rychle vzplane.
 • Lak na nehtech u nohou nevadí - často se na to ptáte. 
PROSTŘEDKY NA HAŠENÍ
 • konev nebo kýbl z vodou, mokré hadry. Hasící přístroj také není na škodu. Konev si vozíme, na vás je jen zajistit přístup k vodě. 
 • Oheň je také vhodné rozdělávat ideálně 50 m od lesa či od budov. 

RIZIKA A PORANĚNÍ

I při sebelepší opatrnosti se vždy můžeme spálit, poranit, polít se hořící kapalinou. Jaká jsou nejčastější zranění? 

 • Pocit podráždění - pálení na šlapkách. Je nejčastější reakcí lidského těla. Je to pocit, jako by vám šlapky někdo sešlehal kopřivou, případně jako když si spálíte záda na slunci. Ten pocit trvá buď chvíli, nebo hodinu či dvě, či déle. Každopádně do rána většinou odezní a na ploskách chodidel nezůstanou žádné stopy.
 • Puchýř. Zpravidla vznikne, když se žhavý uhlík přilepí na klenbu chodidla a nebo dostane mezi prsty.  Většinou se jedná pouze o drobné poranění, které někdy pálí, ale jindy si puchýřku všimnou účastníci až při mytí nohou. 
 • Propálená kůže. I to se může stát, pokud stojíme dlouho na uhlíku, nebo rozpálené zátce od piva a podobně. Jde o čas. Čím kratší dobu je kontakt z rozpáleným předmětem, tím je hodně velká šance vyváznout bez újmy. Jinak se propálené místo místo sice také zahojí, zůstane však malá jizvička necitlivá na podněty, jakým je např. šimrání. 
 • Potřísnění hořící kapalinou. Je nejhorší, co může nastat. Ihned  je třeba ideálně hořícího člověka položit na zem a zamezit přístupu vzduchu, ideálně zakrýt ho dekou (ale pozor - nějakým ne snadno hořlavým materiálem)

  JAK OŠETŘIT POPÁLENINU
 • Postižené místo je třeba chladit studenou vodou. Nepoužívat oleje (ty brání ochlazování místa). Ideálně je pak dobré postižené místo ošetřit panthenolem, gelem na popáleniny případně hydrogenní náplastí. V případě nutnosti též vyhledat lékařskou pomoc.