Dřevo na firewalking

22.07.2017

Jaké dřevo je nejvhodnější na firewalking

Na firewalking je možné použit téměř jakékoliv, ideálně však vysušené palivové dřevo. Nejlépe hoří špalky naštípané na průměr základny 8 -10 cm.

Obecně rozlišujeme dřevo na měkké (převážně jehličnany) a tvrdé (zejména listnaté stromy).  Měkké hoří rychleji a je vhodné zejména na podpal. Tvrdší dřevo zpravidla hoří pomaleji a má větší výhřevnost. Na firewalking se zpravidla používá tvrdší dřevo.

Listnaté tvrdé dřevo

z buku, dubu, habru, jasanu, akátu, břízy nebo javoru je charakterizováno velkou výhřevností a pomalým hořením. Tato dřeva nejsou vhodná na podpal. Na firewalking se nejčastěji používá dub, buk, či bříza.

Jehličnaté měkké dřevo

kam patří smrk, borovice, modřín,  nebo jedle jsou rychle hořící dřeviny s různou výhřevností. Jsou ideální hlavně na podpal při začátku firewalkingu a nebo ke konci na regulaci hoření.


Listnaté měkké dřevo

patří sem vrba, topol, lípa. Tyto dřeviny mají menší výhřevnost s rychlejším hořením. Nejsou vhodné ani na podpal ani na topení.


Topol
Dřevo topolu je velice lehké a měkké, rychle schne a dobře se štípe. Pro topení není nejlepší, protože velice rychle hoří.

Smrk
Nejpoužívanější dřevo vůbec. Při hoření krásně praská díky vysokému obsahu pryskyřice. Smrkové třísky jsou ideální na zátop.

Borovice
Borové dřevo je křehké. Jako palivové dřevo je vhodné, ale není příliš žádané.

Vlastnosti dřeva stromů na firewalking

Dub
Nejdražší palivové dřevo. Dlouho hoří a má vysokou výhřevnost. Proto je skvělé na topení a oblíbené na firewalking. Je však třeba aby bylo pořádně proschlé (minimálně2 roky).

Buk
Tradiční krbové dřevo. Dlouho hoří a má skvělou výhřevnost. Vhodné dřevo na firewalking.

Bříza
 Březové dřevo je oblíbení palivo,při hoření plá jasným plamen, nepraská a má skvělou výhřevnost. Jelikož hoří i za mokra, je vhodná na firewalking za vlhka nebo deště.

Topol
Dřevo topolu je velice lehké a měkké, rychle schne a dobře se štípe. Pro topení není nejlepší, protože velice rychle hoří.

Smrk
Je lehké a měkké dřevo. A také nejpoužívanější topivo. Při hoření krásně praská, neboť obsahuje mnoho pryskyřice. Při firewalkingu jsou smrkové třísky jsou ideální na podpal. Následně lze smrkovým dřevem regulovat průběh hoření. Smrkové dřevo je vhodné také pro rychlou přípravu uhlíků na firewalking.

Borovice
Borové dřevo je křehké. Má výhřevnost srovnatelnou s  tvrdým dřevem, ale rychle hoří. Na firewalking se příliš nepoužívá.